Transmission Line From Ottiyambakkam Sub Station To Guindy Sub Station In Dist. Chennai, Tamil Nadu