Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana Nuclear Power Plant Under 2 Phases In Dist. Fatehabad, Haryana